BRAT bvba, opgericht in 1989 door Peter Pillen, is een studiebureau totaal onafhankelijk van elke associatieve private of institutionele structuur.
BRAT, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als voorwerp :
«… het onderzoek en de ontwikkeling in de ruimtelijke ordening, de stedebouwkunde, de bouw en het milieu.
Het onderzoek wordt op de breedste manier begrepen en betreft onder meer de economische, sociale en milieuaspecten van de ruimtelijke ontwikkeling  …»

(uittreksel van het Belgisch Staatsblad van 25 maart 1989 - publicatie van de statuten vazn BRAT).